صفحه شخصی رسول صمد نژاد   
 
نام و نام خانوادگی: رسول صمد نژاد
استان: آذربایجان غربی - شهرستان: نقده
رشته: کارشناسی معماری - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  مهندس معمار**کارشناس اجرا شرکت ملی ساختمان
شماره نظام مهندسی:  141200640
تاریخ عضویت:  1391/05/04
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
120   نظر / همه نظرات